Strefa stretchingu (SPA)

Strefa stretchingu (SPA)

Szanowni Mieszkańcy!

Już od dziś możecie korzystać ze strefy stretchingu, którą stworzyliśmy z myślą o Was (po lewej stronie od wejścia na strefę SPA).

Serdecznie zapraszamy na rozgrzewkę!

Dear residents

From today you can use a stretching zone, which was created for you (on the left from the entrance to the SPA zone)

We invite you for warming-up exercises!


SEGREGACJA ŚMIECI / SEGREGATION OF RUBBISH

Przypominamy iż od poniedziałku, 1 kwietnia obowiązują nowe zasady segregacji odpadów. Wynikają one z konieczności dostosowania się do przepisów Unii Europejskiej, a także z potrzeby ujednolicenia zasad segregacji w Polsce. Właściwe gospodarowanie odpadami przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Informujemy także, że kolejne niestosowanie się do obecnie obowiązujących przepisów grozi nakładaniem mandatów karnych przez Urząd Miasta Krakowa na wysokie kwoty oraz podniesieniem kosztów wywozu odpadów niesegregowanych!

Pamiętajmy także, że do żadnego z pojemników nie można wrzucać odpadów niebezpiecznych, czyli np. baterii, żarówek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych lekarstw, odpadów budowlanych, resztek farb, lakierów, opakowań po smarach i olejach silnikowych. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie zapewnia mieszkańcom miasta możliwość bezpiecznego pozbywania się takich odpadów między innymi poprzez usługę „Elektrobrygada na telefon”, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czy też „Krakowskie ekopudełka”.

To samo tyczy się odpadów wielkogabarytowych. Istnieje bowiem zakaz składowania takowych w śmietnikach. Prosimy zatem o telefon do MPO i ustalanie indywidualnych wywozów tego typów odpadów.

We would like to remind you that from Monday, April 1, new rules for waste segregation are in force. They result from the need to comply with European Union regulations, as well as from the need to unify the rules of segregation in Poland. Proper waste management contributes to the improvement of the natural environment.

We would also like to inform you that the next non-compliance with the current regulations threatens to impose high penalty fines by the Krakow City Hall on high amounts and increase the costs of non-segregated waste shipments!

We should also remember that you can not throw hazardous waste into any of the containers, ie, for example, batteries, light bulbs, waste electrical and electronic equipment, expired medicines, construction waste, paint scraps, varnishes, grease packaging and engine oils. The Municipal Cleansing Company in Krakow provides residents of the city with the possibility of safe disposal of such waste through, among others, the „Elektrobrygada na telefon” service, the Selective Municipal Waste Collection Points or the „Krakow ecopussy”.

The same applies to large-size waste. There is a ban on storage in garbage containers. Therefore, please call the MPO and arrange individual shipments of this type of waste.

Angelowski Ogródek :) Angel Wawel Garden :)

Zapraszamy do nowego mini ogródka Angelowskiego! Welcome in our mini garden!

Dzień Dziecka za nami!

Dzień Dziecka za nami!

…Pociechy nie miały dość…

Pogoda na Dzień Dziecka była wyśmienita! Dziecięcym uciechom nie było końca., a i dorośli znaleźli coś dla siebie: zimne napoje, leżaki, przekąski na słodko i słono.

Wszystkim dzieciom życzymy tak cudownych chwil każdego dnia! I żeby uśmiechy nigdy nie znikały z buziek 😀