Zielono jak na murawie

Od strony północnej, w miejscu gdzie były posadzone paprocie i bluszcze – na gorącą prośbę naszych mieszkańców został wykonany wspaniały trawnik, a sama trawa, która przyjechała w specjalnych rolach, jest przystosowana do egzystencji w miejscach słabo nasłonecznionych.

 

***********************************************************************************************************

 

From the north, in the place where the ferns and ivy were planted – on the hot request of our residents was made a wonderful lawn, and the grass itself, which came in special roles, is adapted to existence in poorly sunny places.

 

Kolejne udogodnienie dla kierowców

Kolejne udogodnienie dla kierowców

Mając na względzie wygodę i bezpieczeństwo kierowców Rezydencji Angel Wawel zamontowaliśmy lustro przy wyjeździe z parkingu na poziomie -2. Fakt ten powinien ucieszyć szczególnie właścicieli samochodów SUV.

 

***********************************************************************************************************

 

Bearing in mind the convenience and safety of the drivers of the Angel Wawel Residence, we installed a mirror at the exit from the parking lot on the -2 level. This fact should please especially SUV car owners.

 

Wyżyj się na siłowni jak zawodnik K1

Wyżyj się na siłowni jak zawodnik K1

Z roku na rok można zauważyć coraz większe zainteresowanie sportami walki. Dla nikogo już pojęcia MMA, K1, UFC, DSF nie są czarną magią. W końcu nie samą piłką ludzie żyją.
Jednym z podstawowych sprzętów do sportów walki jest worek treningowy, który od kilku dni gości na siłowni Rezydencji Angel Wawel. Nawet jeśli jesteśmy laikami w tej dziedzinie, to warto się nim zainteresować, chociażby po to, żeby:

   wzmocnić siłę wszystkich partii ciała;
   wysmuklić sylwetkę;
   spalić nadmiar tkanki tłuszczowej;
   pozbyć się negatywnych emocji i energii, odreagować po nieudanym dniu (do tego nie służą pracownicy recepcji)
   poprawić  kondycję organizmu, dotlenić komórki, co z kolei pozytywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu;
   spalić nawet do 800 kalorii podczas godzinnego treningu.

Ćwiczenia z workiem treningowym mogą być wspaniałym uzupełnieniem dla treningów na bieżni czy rowerku stacjonarnym. Rewelacyjnie sprawdzają się jako wysiłek cardio zamiast bieżni czy basenu, przynajmniej jeśli marzymy o spalaniu tkanki tłuszczowej i rozwoju ogólnej wytrzymałości. Z powodzeniem można go stosować nawet 2-3 razy w tygodniu.

„Wszystkie egoistyczne żądze powinny być spalone w łagodzących płomieniach ciężkiego treningu”– Masutatsu Ōyama (jap.大山倍達 Ōyama Masutatsu,  ur. 27 lipca 1923 r., zm. 26 kwietnia 1994 r.)

 

***********************************************************************************************************

From year to year, you can see an increasing interest in combat sports. For anyone, the notions of MMA, K1, UFC, DSF are not black magic. After all, people are interested not only in football.
One of the basic equipment is a punching bag, which has been a guest at the Angel Wawel Rehabilitation Center for several days. Even if we are laymen in this field, it is worth getting interested in it, if only to:

strengthen all parts of the body;
to slim the figure;
burn excess body fat in the body;
get rid of negative emotions and energy, get away after a bad day (a better choice than reception)
improve the condition of the body, oxygenate cells, which in turn positively affects the functioning of the body;
burn up to 800 calories during one hour of training.

Exercises with a punching bag can be a great complement for training on a treadmill or a stationary bicycle. They work great as a cardio effort instead of a treadmill or pool, at least if you’re dreaming about fat burning and general endurance development. It can be successfully used even 2-3 times a week.

 

„All selfish desires should be burnt in the soothing flames of hard training” – Masutatsu Ōyama (jap 大 山 倍 達 Ōyama Masutatsu, born July 27, 1923, died on April 26, 1994)