Dla komfortu naszych Pań / For our ladies comfort

Dla komfortu naszych Pań / 	For our ladies comfort

Zamontowaliśmy dodatkowe lustro w szatni damskiej by jeszcze bardziej umilić naszym miłym Paniom pobyt w strefie SPA w rezydencji.

We mounted additional mirror in the women changing room, to brighten, even more so, time spent in SPA area.

„Piękne kobiety wierzą w swoją inteligencję; kobiety inteligentne nie wierzą w swoją urodę.”

Kamery… / Security camera

By jeszcze bardziej usprawnić kontrolę bezpieczeństwa w naszej rezydencji dokonaliśmy kilku zmian.
Kamera z klatki 11 na poziomie -1 została zdemontowana i przeniesiona do sali kinowej.
Do tego zamontowaliśmy dodatkowe dwie sztuki na parkingu podziemnym na poziomie -1 oraz -2.

To modify security check in our residence even more, we made some changes.

Security camera from staircase number 11 ( level -1) was disassembled and  transposed to cinema room. What is more, we have fit two additional units in the parking garage ( level -1 and level -2).

Dbając o bezpieczeństwo / Taking care of your security

Dbając o bezpieczeństwo / 	Taking care of your security

Drzwi przeciwpożarowe stanowią bardzo istotny element zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się płomieni i dymu  jak i warunek bezpiecznego wydostania się mieszkańców z budynku objętego pożarem. Takie drzwi, oprócz odporności na wysokie temperatury, świetnie radzą sobie również z hałasem oraz pyłami unoszącymi się w powietrzu. Materiały, z których zostały wyprodukowane, zapewniają im ponadto dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

W trosce o bezpieczeństwo obiektu i jego mieszkańców wymieniliśmy drzwi przeciwpożarowe na klatce 11-ej na poziomie -1.

Fire door constitute a very important part of fire prevention and smoke spreading as well as save way out of the building during the fire.

Fire door are not only resistant to high temperature, but also excessive noise and dust which hover in the air. Materials used to produce them, guarantee durability for mechanical poundings

Out of concern for your safety we changed fire door in staircase number 11 on level -1.

Lustro sferyczne / Spherical mirror

Lustro sferyczne / 	Spherical mirror

Odpowiadając na prośby mieszkańców zamontowaliśmy na wjeździe do garażu podziemnego lustro sferyczne. Teraz jest łatwiej i bezpieczniej. Lustro takie zapewnia większą widoczność i nie zajmuje dużo miejsca. Dzięki specjalnym wymiarom oraz dużemu stopniu wypukłości lustro to umożliwia kontrolę z większej odległości, w porównaniu ze zwykłymi lustrami drogowymi i w znaczący sposób poprawiło widoczność pojazdu na wjeździe do rezydencji.

In compliance with the request of our residents, we mounted above the parking lot entrance , a spherical mirror. Now it is easier and safer. This mirror guarantee greater visibility and doesn’t occupy a lot of space.

Because of proper measurements and a high degree of convexity, in comparison to normal street mirror, this one enables checking from greater distance, as well as in a significant way improved visibility of vehicles on the entrance.