Dbając o bezpieczeństwo / Taking care of your security

Dbając o bezpieczeństwo / 	Taking care of your security

Drzwi przeciwpożarowe stanowią bardzo istotny element zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się płomieni i dymu  jak i warunek bezpiecznego wydostania się mieszkańców z budynku objętego pożarem. Takie drzwi, oprócz odporności na wysokie temperatury, świetnie radzą sobie również z hałasem oraz pyłami unoszącymi się w powietrzu. Materiały, z których zostały wyprodukowane, zapewniają im ponadto dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

W trosce o bezpieczeństwo obiektu i jego mieszkańców wymieniliśmy drzwi przeciwpożarowe na klatce 11-ej na poziomie -1.

Fire door constitute a very important part of fire prevention and smoke spreading as well as save way out of the building during the fire.

Fire door are not only resistant to high temperature, but also excessive noise and dust which hover in the air. Materials used to produce them, guarantee durability for mechanical poundings

Out of concern for your safety we changed fire door in staircase number 11 on level -1.