Ogłoszenie / Announcement

Ogłoszenie / Announcement

Szanowni Państwo,

W dniu 18 lipca 2017 roku uchwała numer 5/2017 roku z dnia 21 czerwca 2017 r, podejmowana zgodnie z art.22, art. 23 oraz art. 12 ust.3 Ustawy z …Continue Reading

Komunikat

Komunikat

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z wnioskiem dotyczącym uchwały 5/2017, który został przygotowany przez współwłaścicieli nieruchomości Angel Wawel. Uchwała dotyczy zakazu świadczenia w lokalach mieszkalnych oraz na terenie części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Angel Wawel” usług krótkotrwałego zakwaterowania oraz działalności o charakterze hotelowym. Wniosek został Państwu przesłany drogą mailową, pocztą tradycyjną oraz jest umieszczony na MM Soft.
Continue Reading

Nowy pracownik na recepcji

Od dziś na recepcji pracuje Pani Wioletta. Serdecznie witamy i życzymy miłej pracy.