U zbiegu ul. Koletek (do 1858 r. ul. Kopernika) i wytyczonej w 1882 r. ul. Sukienniczej w Krakowie znajduje się kompleks zabudowań poklasztornych żeńskiej wspólnoty Trzeciej Reguły św. Franciszka z Asyżu zakonu bernardynów (koletek – od imienia św. Kolety, katolickiej mistyczki, kanonizowanej w 1807 roku) oraz budynków Towarzystwa Dobroczynności. Losy budynku i jego mieszkańców jest niezwykle ciekawy. Historia budynku, obecnie znanego w Krakowie pod nazwą „Angel Wawel” sięga  końca XVI wieku, wówczas założono kompleks zabudowań dla tercjarek franciszkańskich (w Krakowie od ok. 1473 r.), sprowadzonych przez Jana Kapistrana, założyciela klasztorów Braci Mniejszych Obserwantów. Budynek powstał najprawdopodobniej w wyniku przebudowy starego dworu. Działo się to około 1550 roku.

W 1655 roku zabudowania uległy zniszczeniu – w budynkach klasztornych Szwedzi urządzili stajnie.

W latach 1660-1680 trwała odbudowa budynków klasztornych. W klasztorze nie było początkowo kościoła, a siostry korzystały z kaplicy św. Anny przy pobliskim zespole bernardynów (prowadził do niej kryty drewniany ganek zbudowany nad ulicą Koletek, wsparty na siedemnastu murowanych arkadach, aby siostry zakonne mogły zachować klauzurę).

W 1793 roku do refektarza sióstr dobudowano kaplicę. Ciekawostką jest, że do 1823 r. w klasztorze Sióstr Koletek znajdowała się uznawana za słynącą łaskami siedemnastowieczna rzeźba Dzieciątka Jezus, zwanego Koletańskim (obecnie znajduje się w jednym z bocznych ołtarzy kościoła Bernardynek p.w. św. Józefa przy ul. Poselskiej) – ta drewniana, polichromowana, licząca niewiele ponad pół metra figura, miała według legendy przypłynąć do Krakowa niesiona wodami Wisły. Wyłowiona przez siostry z nurtu rzeki, szybko zasłynęła jako cudowna.

W 1789 roku klasztor Koletek został oficjalnie zlikwidowany poprzez zniesienie nowicjatu, jednak jeszcze w początkach XIX w. siostry mieszkały w zabudowaniach poklasztornych.

W 1823 roku budynki, parcela i ogrody  Sióstr Koletek zostały sprzedane. Ołtarz i marmurowa posadzka z przyklasztornej kaplicy Koletek została przekazana w ofierze do kaplicy św. Anny przy kościele Bernardynów. Nieruchomość poklasztorną nabył kupiec krakowski, Józef Derych, który początkowo planował jej adaptację na browar. Koncepcję architektoniczną zmiany funkcji opracował  krakowski architekt Szczepan Humbert, mianowany przez Stanisława Augusta Poniatowskiego budowniczym Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (Humbert był autorem m.in. projektu adaptacji budynków przy pl. Szczepańskim na siedzibę Starego Teatru)

Kolejno nieruchomość przeszła w ręce Marianny i Ignacego Kotarskich, którzy przeprowadzili remont zabudowań, z przeznaczeniem  do celów mieszkalnych, wystawili także niewielki, wolnostojący browar.

W 1854 roku zabudowania poklasztorne nabyło Towarzystwo Dobroczynności. Nowy właściciel przeprowadził gruntowną modernizację budynków (prace prowadzono według projektów krakowskiego architekta i konserwatora zabytków, Karola Kremera). Początkowo znajdował się tu a sierociniec, a następnie dom starców. Zakupiono także sąsiednią parcelę.

W latach 1881-1883, rozbudowano kompleks o neorenesansową część frontową, z charakterystyczną, dwukondygnacyjną, założoną na oktagonalnym planie, narożną kaplicą z apsydą od strony zachodniej. W ścianie wschodniej kaplicy zaaranżowano chór (według koncepcji Karola Zaremby). Ściany kaplicy w kolejnych latach zostały ozdobione  polichromią, której autorem był Jan Bukowski (twórca polichromii również  w kościele Mariackim w Krakowie i w kościele Jezuitów).  Polichromia kaplicy dawnego Towarzystwa Dobroczynności (na wysokości 2/3 ścian bocznych oraz w pozornej kopule) reprezentuje typ malarstwa geometrycznego z bogatym ornamentem roślinnym, motywami gorejących serc, znakami Zodiaku i symbolami ewangelistów.

W latach 30-tych rozbudowano jeszcze gmach od strony ul. Sukienniczej (według projektów Franciszka Mączyńskiego)- w 1934 roku dobudowano kolejne skrzydło, a w 1936 roku rozbudowano część zachodnią

Po II wojnie światowej nowa władza zlikwidowała Towarzystwo Dobroczynności. Pod adresami Koletek 10 i Koletek 12 mieściły się m.in. Wojskowa Komisja Uzupełnień i Medyczne Studium Zawodowe z internatem (to ostatnie do 2000 r.), odbywały się tu także próby Opery Krakowskiej.

W 2003 roku budynek dawnego klasztoru wraz z niezagospodarowanym przez szereg lat przyległym terenem zakupiła spółka Angel Wawel (należąca do Angel Poland Group), która w roku 2008 przystąpiła do realizacji budowy prestiżowego Apartamentowca Angel Wawel. Apartamentowiec zaprojektowany został przez światowej klasy  architektów z paryskiego biura architektonicznego Gottesman-Szmelcman, we współpracy z krakowskim biurem architektonicznym ABP.

10 sierpnia 2015 roku Apartamentowiec Angel Wawel uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

2 września 2015 roku powstała Wspólnota Mieszkaniowa „Angel Wawel”.

error: