Rezygnacja z dodatkowej ochrony na SPA

Rezygnacja z dodatkowej ochrony na SPA

Zrezygnowano z dodatkowego pracownika ochrony na strefie SPA. Dzięki temu mamy oszczędności, które można przeznaczyć na potencjalne inwestycje. Sama praca zewnętrznej firmy ochroniarskiej, została przeanalizowana pod kątem lepszej usługi dla naszych mieszkańców.

Okresowy przegląd budowlany – półroczny

Okresowy przegląd budowlany – półroczny

Firma KLINIKA BUDOWLANA przeprowadziła okresowy półroczny przegląd wszystkich 4 budynków Angel Wawel. Przegląd został wykonany bardzo rzetelnie, a uwagi zawarte w protokole końcowym, są realizowane na bieżąco.

Mycie murku na Koletek

Mycie murku na Koletek

W sposób szczególnie staranny został umyty murek zabytkowy przez firmę ZICO.
Zalecenie konserwatora zabytków miasta Krakowa.

Zmiana trybu pracy centrali klimatyzacyjnej obsługującej części wspólne

Zmiana trybu pracy centrali klimatyzacyjnej obsługującej części wspólne

Zoptymalizowano działanie urządzeń klimatyzacyjnych i nawiewowych w podziemnej części budynku zabytkowego. Dzięki temu comiesiącznie nasza Wspólnota jest w stanie zaoszczędzić do 1800 zł netto. Obecnie w całej winiarni, Caffe Barze czy Sali kinowej, jakość powietrza i wilgotności jest odpowiednia. Dzięki temu również ustąpiły wysolenia, pojawiające się na cegłach w pomieszczeniu winiarni.

Montaż kraty stalowej na dachu

Montaż kraty stalowej na dachu

Firma ELCONADOR zamontowała na dachu siatkę ochronną, która zapobiega potencjalnym zniszczeniom szyb elewacycjych poziomych na połączeniu części zabytkowej i części nowopowstałej. Dzięki temu szyby nie będą narażone na rozbicia – ważna inwestycja modernizacyjna.

Impregnacja posadzki na K12

Impregnacja posadzki na K12

Firma ZICO wykonała kompleksową impregnację posadzki kamiennej na części zabytkowej Koletek.
Zalecenie konserwatora zabytków miasta Krakowa.

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Zaktualizowaliśmy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego naszej rezydencji.
Poprzednia z 2015 roku, utraciła swoją ważność, która jest na dwa lata. Całą operację zlecono sprawdzonej firmie INTER-POŻ.

Zakup i montaż 2 szt. kamer na parkingu -1

Zakup i montaż 2 szt. kamer na parkingu -1

Zostały dla większego bezpieczeństwa naszych mieszkańców, zamontowane 2 kamery na parkingu -1, ponieważ na obu parkingach, często dochodziło tam do nielegalnego parkowania na miejscach prywatnych maszych mieszkańców. Oba urządzenia są najwyższej jakości Full HD.

Okresowy przegląd bram wjazdowych na garaże i patio

Okresowy przegląd bram wjazdowych na garaże i patio

Przeglądnięto wszystkie bramy na Angel Wawel. Firma FILIPEK w sposób profesjonalny podeszła do tego zagadnienia oraz wymieniła wyeksploatowane części na nowe.

Zakup 8 sztuk dużych pachołków na wjazd od Sukienniczej

Zakup 8 sztuk dużych pachołków na wjazd od Sukienniczej

Zewnętrzne firmy wykonawcze, nielegalnie parkowały na kostce brzed bramą wjazdową do dolnego patio od ulicy Sukienniczej. Zakup wysokich pachołków skutecznie ukrócił ten proceder.