Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Zaktualizowaliśmy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego naszej rezydencji.
Poprzednia z 2015 roku, utraciła swoją ważność, która jest na dwa lata. Całą operację zlecono sprawdzonej firmie INTER-POŻ.