Mycie murku na Koletek

Mycie murku na Koletek

W sposób szczególnie staranny został umyty murek zabytkowy przez firmę ZICO.
Zalecenie konserwatora zabytków miasta Krakowa.