Komunikat

Komunikat

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z wnioskiem dotyczącym uchwały 5/2017, który został przygotowany przez współwłaścicieli nieruchomości Angel Wawel. Uchwała dotyczy zakazu świadczenia w lokalach mieszkalnych oraz na terenie części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Angel Wawel” usług krótkotrwałego zakwaterowania oraz działalności o charakterze hotelowym. Wniosek został Państwu przesłany drogą mailową, pocztą tradycyjną oraz jest umieszczony na MM Soft.

Informujemy również, iż weszły w życie uchwały  nr 2/2017, 3/2017 i 4/2017, pod którymi głosy były zbierane częściowo na zebraniu, częściowo w trybie indywidualnego zbierania podpisów. Protokół z głosowania został Państwu przesłany drogą mailową, pocztą tradycyjną oraz jest umieszczony na MM Soft.