Lustro sferyczne / Spherical mirror

Lustro sferyczne / 	Spherical mirror

Odpowiadając na prośby mieszkańców zamontowaliśmy na wjeździe do garażu podziemnego lustro sferyczne. Teraz jest łatwiej i bezpieczniej. Lustro takie zapewnia większą widoczność i nie zajmuje dużo miejsca. Dzięki specjalnym wymiarom oraz dużemu stopniu wypukłości lustro to umożliwia kontrolę z większej odległości, w porównaniu ze zwykłymi lustrami drogowymi i w znaczący sposób poprawiło widoczność pojazdu na wjeździe do rezydencji.

In compliance with the request of our residents, we mounted above the parking lot entrance , a spherical mirror. Now it is easier and safer. This mirror guarantee greater visibility and doesn’t occupy a lot of space.

Because of proper measurements and a high degree of convexity, in comparison to normal street mirror, this one enables checking from greater distance, as well as in a significant way improved visibility of vehicles on the entrance.