Zielono jak na murawie

Od strony północnej, w miejscu gdzie były posadzone paprocie i bluszcze – na gorącą prośbę naszych mieszkańców został wykonany wspaniały trawnik, a sama trawa, która przyjechała w specjalnych rolach, jest przystosowana do egzystencji w miejscach słabo nasłonecznionych.

 

***********************************************************************************************************

 

From the north, in the place where the ferns and ivy were planted – on the hot request of our residents was made a wonderful lawn, and the grass itself, which came in special roles, is adapted to existence in poorly sunny places.