Zakup i montaż kątowników na wjeździe do garażu podziemnego.

Zakup i montaż kątowników na wjeździe do garażu podziemnego.

20 lipca 2017 r na skótek nieuwagi ( cofający pojazd HDS), mocno uszkodził wjazd od ulicy Sukienniczej.
Po naprawie i odbiorze prac, zdecydowano o lepszym oznakowaniu samego wjazdu.

Zdecydowano o zakupie odblaskowych kątowników, które zostały zamontowane na filarach wjazdowych do garażu podziemnego, tak aby kierowcy odpowiednio wcześniej mogli uniknąć potencjalnych kolizji z elementami budynku.