Zawarcie nowej umowy na dostawę Internetu

Zawarcie nowej umowy na dostawę Internetu

Uzgodniono z firmą POLMEX lepsze warunki na dostawę internetu, a samo łącze zostało zostało zwiększone, szczególnie na strefie SPA, gdzie z Wi-Fi wcześniej były problemy.