Zawarcie nowej umowy na okresowy przegląd z firmą LUMORS

Zawarcie nowej umowy na okresowy przegląd z firmą LUMORS

Uzgodniono dogodne warunki na okresowy, półroczny przegląd systemów klimatyzacyjnych na całej rezydancji Angel Wawel.