Przełożenie 1 kamery na parkingu -1 oraz przełożenie domofonu wyjazdowego, w inne dogodniejsze miejsce / Displacement of security camera on the parking lot, level -1 as well as displacement of intercom in more convenient place

Przełożenie 1 kamery na parkingu -1 oraz przełożenie domofonu wyjazdowego, w inne dogodniejsze miejsce / Displacement of security camera on the parking lot, level -1 as well as displacement of intercom in more convenient place

Reorganizacja i przełożenie domofonu wyjazdowego na parkingu -1 wraz z przełożeniem 1 kamery w inne ważne miejsce.

Reorganization and displacement of one security camera and intercom in other convenient place.