Zakup nowego projektora do sali kinowej / The purchase of a new projector to cinema room

Zakupiliśmy nowy projektor multimedialny. Oglądanie filmów w naszej sali kinowej cieszy się tak dużą popularnością wśród mieszkańców, że poprzedni został całkowicie wyeksploatowany, a jego naprawa okazała się nieopłacalna.

We bought a new multimedia projector. Watching movies in our cinema room is so popular among residents, that previous one was exploited and repair turned out to be gainless.