Kompleksowa naprawa opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na parkingach -1 i -2 / Complete repair work of emergency lighting luminaire in the parking lot, levels -1 and -2

Kompleksowa naprawa opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na parkingach -1 i -2 /  Complete repair work of emergency lighting luminaire in the parking lot, levels -1 and -2

Zakończyliśmy wymianę / naprawę uszkodzonego oświetlenia na obu parkingach.
Obecnie wszystko pracuje prawidłowo.

 

We completed repair of damaged lighting on both parking levels on the parking lot.

Currently everything function right.