Drzewka świąteczne / Christmas trees

Drzewka świąteczne / 	Christmas trees

Zostały zakupione dwa nowe drzewka świąteczne wraz z iluminacją.

Two new Christmas trees along with illumination were purchased.