Nowe dystrybutory wody/ new water dispensers!

Nowe dystrybutory wody/ new water dispensers!

Szanowni Mieszkańcy,

Dbając o zdrowie i środowisko, zgodnie z postanowieniami Unii Europejskiej w kwestii redukcji jednorazowego plastiku oraz działając w zgodzie z ideologią  zero waste, postanowiliśmy wymienić dystrybutory wody w strefie SPA.

Nowe, ekologiczne dystrybutory podłączone są bezpośrednio do bieżącej wody, oferując czystą i przefiltrowaną wodę.

W związku z wprowadzonymi zmianami będziemy rezygnować z korzystania z jednorazowych kubeczków, dlatego też zachęcamy do przynoszenia własnych, wielorazowych butelek lub pojemników.

Dear Residents,

Looking after your health and the  environment in accordance with European Union regulations relate plastic waste volume reduction and zero- waste ideology, we decided to change normal water dispensers in SPA area into new, ecological water dispensers which are connected directly to running water and provide clean and filter water.

In connection with implemented changes we turn away from plastic single-use plastic cups therefore we encouraging you to use reusable bottle or vessel.