Minister zdrowia zakazał najmu krótkoterminowego aż do odwołania!/The Minister of Health has banned short-term rental until further notice!

Rozporządzenie ministra zdrowia z 13 marca 2020 r., w którym ogłoszono na obszarze Polski stan zagrożenia epidemicznego. Wprowadza on ograniczenia w prowadzeniu określonych działalności gospodarczych, w tym krótkoterminowego najmu apartamentów. Oznacza to, że od 14 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje całkowity zakaz takiego najmu.

Uprzejmie informujemy, iż wobec powyższego od 14 marca br. jakakolwiek działalość związana z najmem krótkoterminowym w budynku Angel Wawel, będzie zgłaszana na policję, straż miejską oraz do sanepidu.

Regulation of the Minister of Health of March 13, 2020, in which the state of epidemic threat was announced in Poland. It introduces restrictions in conducting certain business activities, including short-term rental of apartments. This means that from March 14, 2020 until further notice, there is a total ban on such rental.
We would like to kindly inform you that from March 14.2020 any activity related to short-term rent in the Angel Wawel building will be reported to the police, city guard and to the sanitary department.