Zawiadomienie o zebraniu ogółu właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Angel Wawel

Zawiadamiamy o zebraniu ogółu właścicieli lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie 17:00 w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.