Modernizacje w budynku Angel Wawel / Modernizations in Angel Wawel

Szanowni Państwo,
przez ostatnie tygodnie w naszej Wspólnocie odbył się szereg napraw i modernizacji, które mogą Państwo obejrzeć poniżej. Mamy nadzieję, że dokonane usprawnienia posłużą nam jak najdłużej.

Dear Residents,
over the past few weeks, a number of repairs and modernizations –
which you can see below – have taken place in our community. We hope that those improvements will serve us for as long as possible.

Odmalowanie furtki przy ulicy Sukienniczej 4 /
Repainting the gate at Sukiennicza 4 Street
Naprawa filara przy bramach garażowych / Repair of garage door pillar
Uzupełnienie i wymiana fug w kostce /
Complementing and replacing grout in paving stones
Naprawa schodów od ulicy Dietla /
Repair of stairs near Dietla Street
Położenie nowej elewacji na czerpni /
New façade on the air intake
Malowanie 9-tej klatki /
Painting the 9th staircase