Zagłosuj w budżecie obywatelskim! Vote in the civic budget!

Rekomendujemy oddanie głosu na naszego najbliższego sąsiada – Klubu Sportowego „Nadwiślan”, który ma niezwykłą tradycję, niebywałe osiągnięcia, a dofinansowanie pozwoli następnym pokoleniom korzystać z tej wspaniałej sportowej bazy.

Przekaż 3 pkt projektowi nr 27.

We recommend casting your vote for our closest neighbor Sports Club „Nadwiślan”, which has a remarkable tradition, incredible achievements, and funding will allow future generations to benefit from this wonderful sports base.

Donate 3 points to project No. 27.