KTOZ potrzebuje naszej pomocy! KTOZ needs our help!

Nasi koledzy z biura ASH zorganizowali zbiórkę na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Niżej znajdziecie listę niezbędnych rzeczy dla zwierzaków.

Termin zbiórki: od 17.10.2023 do 10.11.2023

Rzeczy można zostawić u mnie.

Our colleagues in the ASH office have organized a collection for the Krakow Society for the Care of Animals.

Below you will find a list of necessary items for the animals.

Collection period: from 17.10.2023 to 10.11.2023.

Items can be left with me.

Zachęcam do pomocy!   I encourage you to help!♥Dariusz Gec – Senior Property Manager