Modernizacja naszego ogrodu/ Modernization of our garden

Szanowni Państwo,

Przy wejściu do kl. 2 od strony dolnego patio wysypaliśmy nową korę kamienną. Mamy nadzieję, że będzie cieszyła Państwa oczy jak najdłużej 🙂

Dear Residents,

We have spread new stone bark near the entrance to staircase 2 from the lower patio. We hope it will please your eyes for as long as possible.