Jesień w Angelu

Pogoda tej jesieni bardzo miło nas zaskoczyła. Jaka będzie cała jesień? Meteorolodzy przewidują prawie same słoneczne dni, dość wysokie temperatury jak na listopad i mało deszczu. Według prognoz w listopadzie będziemy mieli przedłużenie października. Co prawda wieczory i ranki będą znacznie chłodniejsze, jak to jesienią, ale w ciągu dnia pogoda w listopadzie 2018 może być naprawdę ciepła z temperaturami powyżej 15 st. C.
W tym roku możemy czuć się rozpieszczani przez aurę 🙂

Schody do nieba!

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z zakończeniem remontów w klatce I, w dniu 1.10.2018 została ściągnięta obudowa schodów z płyt OSB. Obecnie możemy podziwiać piękne schody z prawdziwego drewna oraz piaskowca.

 

Stairway to heaven!

Dear residents,

Due to end of renovation on the staircase number one, on the 1st of October stairs protection made up from waferboard, have been removed.

Currently we can admire beautiful stairs made from real wood and sandstone.

 

Uwaga! Osoba podejrzana o kradzież!

UWAGA , OSOBA PODEJRZANA O KRADZIEŻ !!!

09.10.2018

Osoba podejrzana, dzięki naszemu zaangażowaniu i udostępnieniu wizerunku podejrzanego policji, została zatrzymana!
Ktokolwiek widział tę osobę 19 września 2018 roku w godzinach pomiędzy 13:00 a 16:30 na terenie Angel Wawel jest poproszony o natychmiastowy kontakt pod numerem 500 – 220 – 345

Prosimy o wyjątkową czujność i zgłoszenia w przypadku gwałtownego wjazdu za Państwa samochodem do garażu lub też próby wejścia/wyjścia z Państwem do budynku ( osoby nieużywające karty dostępu, które są Państwu nieznane).

Prosimy o natychmiastowe zgłoszenia osób, które zachowują się w sposób dziwny i podejrzany ( szukają wyjścia /wejścia w różny sposób, udają zagubione), poruszają się po kompleksie w ciemnych okularach, kapturach i czapkach do recepcji/ochrony.

Ekipy remontowe przebywające na budynku proszone są o zgłoszenie na recepcję w celu otrzymania stosownych identyfikatorów upoważniających do przebywania w częściach wspólnych kompleksu.

 

ATTENTION !!! SUSPECTED OF THEFT!

9.10.2018

Due to our involvment and disclosure of information ( image) to the police, the suspect have been detained!
Whoever saw this person on September 19, 2018 in the hours between 1.00 p.m and 4.30 p.m in the area of Angel Wawel is asked to contact us immediately at number 500 – 220 – 345

We ask for exceptional vigilance and notification in case of a sudden entry for your car to the garage or an attempt to enter / leave with you to the building (people who do not use access cards that are unknown to you).

Please immediately report people who behave in a strange and suspicious way (looking for exit / entry in various ways, pretend to be lost), move around the complex in dark glasses, hoods and hats for reception / protection.

The renovation crews staying on the building are asked to report to the reception in order to receive appropriate IDs authorizing them to stay in the common areas of the complex.

Reklama dźwignią… problemów?

Ci, którzy nigdy nie zwrócili na niego uwagi (-było tam coś takiego?) zaliczali się do szczęśliwców. Ci, którym od kilku lat szpecił widok na Wisłę mijającą budynek ICE, kilka dni temu odetchnęli z wielką ulgą, powyrzucali firanki i zdemontowali rolety.
Zniknął nareszcie niechlujny banner reklamowy przy ulicy Sukienniczej 8.
Rzecz nie była prosta, bo sprawa nieszczęsnej instalacji ocierała się o sądy i postępowanie komornicze!
Jednakże dzięki skuteczności naszego Zarządcy i zaplecza prawnego Angel Wawel Group banner został zlikwidowany i to na koszt ZIKiT-u 🙂

Zielono jak na murawie

Od strony północnej, w miejscu gdzie były posadzone paprocie i bluszcze – na gorącą prośbę naszych mieszkańców został wykonany wspaniały trawnik, a sama trawa, która przyjechała w specjalnych rolach, jest przystosowana do egzystencji w miejscach słabo nasłonecznionych.

 

***********************************************************************************************************

 

From the north, in the place where the ferns and ivy were planted – on the hot request of our residents was made a wonderful lawn, and the grass itself, which came in special roles, is adapted to existence in poorly sunny places.

 

Angel dla swoich najmłodszych mieszkańców

Z satysfakcją i radością
dziękujemy wszystkim gościom
za zabawę i przybycie.

Angel drugi raz  świętuje,
uśmiech dzieci powoduje,
było przecież wyśmienicie!

I konkursy, i pyszności,
atrakcyjne przeróżności,
nuda, smutek odpędzone 🙂

Niech tradycją już zostanie
Dzieci u nas rozpieszczanie.
Każde znów jest zaproszone 🙂

***********************************************************************************************************

                      With satisfaction and joy
                         thank you to all guests
                            for fun and coming.

                                         Angel celebrates her second time,
                                              the smile of children causes
                                                               it was great!

                                                                        And competitions, and delicacies,
                                                                                      attractive diversities,
                                                                         boredom, sadness driven away 🙂

                                                                                                                     Let it be a tradition
                                                                                                              Children spoiling with us.
                                                                                                                 Each is invited again 🙂

Kamery… / Security camera

By jeszcze bardziej usprawnić kontrolę bezpieczeństwa w naszej rezydencji dokonaliśmy kilku zmian.
Kamera z klatki 11 na poziomie -1 została zdemontowana i przeniesiona do sali kinowej.
Do tego zamontowaliśmy dodatkowe dwie sztuki na parkingu podziemnym na poziomie -1 oraz -2.

To modify security check in our residence even more, we made some changes.

Security camera from staircase number 11 ( level -1) was disassembled and  transposed to cinema room. What is more, we have fit two additional units in the parking garage ( level -1 and level -2).

Zakup nowego projektora do sali kinowej / The purchase of a new projector to cinema room

Zakupiliśmy nowy projektor multimedialny. Oglądanie filmów w naszej sali kinowej cieszy się tak dużą popularnością wśród mieszkańców, że poprzedni został całkowicie wyeksploatowany, a jego naprawa okazała się nieopłacalna.

We bought a new multimedia projector. Watching movies in our cinema room is so popular among residents, that previous one was exploited and repair turned out to be gainless.

Zwiększenie zasięgu telefonii komórkowej

Mamy przyjemność zawiadomić wszystkich Państwa, iż na całej rezydencji zwiększyliśmy zasięg telefonii komórkowej.Obecnie z telefonii mobilnej można korzystać we wszystkich częściach wspólnych oraz na obu podziemnych garażach.

Dzień dziecka w Angel Wawel

Było wesoło, smacznie i kolorowo!…Continue Reading