Mamy opinię biegłego sądowego! We have the opinion of a court expert!

BBQ by ANGEL

Zapraszamy na GRILLPARTY, które odbędzie się 7 września 2019 roku na naszym pięknym patio.

Start godzina 17:00 !!!

Będą zarówno dania mięsne jak i wege. Znajdzie się także coś na słodko!

We cordially invite everyone to GRILLPARTY, which will take place on September 7, 2019 on our beautiful patio.

Start at 5 p.m. !!!


Will be both meat and veg dishes. Also be something sweet!

Wiosna!

Wiosna!

 

Drodzy mieszkańcy,

 

Nasz ogród budzi się z zimowego snu!

Kwitną forsycje, trawa się zieleni! Wiosna zawitała nie tylko w kalendarzu ale także w Angel Wawel!

Czekamy na więcej!

 

 

Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Angel Wawel Tenants Association meeting notification 28.02.2019

Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Angel Wawel Tenants Association meeting notification  28.02.2019

                                                                 Kraków,  28.02.2019 r

Zarząd działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej „Angel Wawel” przy ul. Koletek 12, Sukiennicza 4, ul. Sukiennicza 6 i ul. Sukiennicza 8 w Krakowie, zawiadamia o zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Angel Wawel przy ul. Koletek 12, Sukiennicza 4, ul. Sukiennicza 6 i ul. Sukiennicza 8 w Krakowie 

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 30 i następnych ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85, poz. 388 ze zm.) zwołuje roczne zebranie właścicieli lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej Angel Wawel przy ul. Koletek 12, ul. Sukienniczej 4, ul. Sukienniczej 6, ul. Sukienniczej 8 w Krakowie („Wspólnota Mieszkaniowa”), które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku o godz.18:00 w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie w auli na I piętrze.

Bardzo proszę o niezawodne i punktualne przybycie. Właściciele, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu osobiście, proszeni są o udzielenie swoim pełnomocnikom pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania na zebraniu naszej Wspólnoty Mieszkaniowej.

Cracow,  28.02.2019

Board acting on behalf of „Angel Wawel” Tenants’ Association at Koletek Steet 12, Sukiennicza Street 4, Sukiennicza Street 6 and Sukiennicza Street 8 in Cracow notifies of Angel Wawel Tenants’ Association meeting at Koletek Steet 12, Sukiennicza Street 4, Sukiennicza Street 6 and Sukiennicza Street 8 in Cracow

Dear Sirs and Madams,

Acting on the basis of Article 30 et seq. of the Act of 24 June 1994 on ownership of premises (Journal of Laws no. 85, item 388 as amended) convenes annual meeting of the owners of premises of Angel Wawel Tenants’ Association at Koletek Steet 12, Sukiennicza Street 4, Sukiennicza Street 6, Sukiennicza Street 8 in Cracow („Tenants’ Association”), which shall be held on 28 February 2019 at 6:00 p.m. in the building of the John Paul II Papal University at Bernardyńska Street 3 in Cracow in the lecture hall on the 1st floor.

We kindly request you to be on time. Owners who shall not be able to participate in the meeting in person are requested to provide  their representatives with a letter of attorney relating to the representation at the meeting of our Tenants’ Association.

Zacznij od Lemona / Start from Lemon

Wraz z Nowym Rokiem większość z nas ma także nowe (choć niekoniecznie) postanowienia. Będę milszy dla innych! Zmienię pracę! A może… Będę ćwiczyć! Najlepiej od poniedziałku. No bo kiedy zacząć jak nie w poniedziałek… Tylko który? Ten? Za tydzień, miesiąc, pół roku? 😀 Też mamy takie postanowienie! Nowy rok = nowi trenerzy =LemonFitness.

Wychodzimy do Mieszkańców z propozycją! Zacznijmy od środy! A konkretniej środy i soboty z LemonFitness. Trochę ruchu jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a wręcz przeciwnie. Dlatego poniżej przedstawiamy nowy harmonogram zajęć na basenie dla dzieci i dorosłych. Nauka odbywać się będzie na basenie mieszczącym się w strefie SPA Angel Wawel – jak to do tej pory było.

Środa
18:00 -18:45   Nauka pływania dla dzieci
18:45-19:30    Aquaaerobik dla dorosłych

Sobota
9:00-9:45      Aquaaerobik dla dorosłych
9:45-10:30    Nauka pływania dla dzieci

Trenerzy oferują także prywatne lekcji zarówno na basenie jak i treningi na siłowni.

Rozruszajmy zimę 🙂

 

***********************************************************************************************

 

With the New Year, most of us also have new (though not necessarily) provisions. I will be nicer to others! I will change my job! Or maybe … I will start training! It’s best from Monday. Well, because when to start as on Monday … But which one? This? In a week, a month, half a year? : D
We also have such a resolution! New year = new trainers = LemonFitness.

We go to the residents with the offer! Let’s start from Wednesday! More specifically, Wednesdays and Saturdays with LemonFitness. A little bit of exercise has not hurt anyone yet, quite the contrary. Therefore, below we present a new schedule of activities at the swimming pool for children and adults. Learning will take place at the swimming pool located in the Angel Wawel SPA area – as it was before.

Wednesday
18:00 -18: 45     Learning to swim for children
18: 45-19: 30     Aquaaerobik for adults

Saturday
9: 00-9: 45        Aquaaerobik for adults
9: 45-10: 30       Learning to swim for children

The trainers also offer private lessons both at the pool and in the gym.

Moving the winter!

*** Życzenia ***

Kto już ubrał następczynię podłaźniczki??

Kto już ubrał następczynię podłaźniczki??

Mimo, że mało kto z nas wyobraża sobie Święta Bożego Narodzenia bez przyozdobionego iglastego drzewka, niewielu zdaje sobie sprawę, że choinka pojawiła się u nas dzięki zachodnim sąsiadom stosunkowo nie dawno. Kto tak naprawdę zna genezę tej tradycji?? Skąd wziął się pomysł? Sięgnijmy do czasów pogańskich…
Możemy śmiało stwierdzić, że przyozdabianie domostw w ważnych chwilach od dawien dawna było ludzką słabością. W starożytnym Egipcie podczas przesilenia zimowego w domach pojawiały się zielone liście palm daktylowych symbolizujące zwycięstwo życia nad śmiercią. Celtowie lubowali się w gałązkach ostrokrzewu, który dla druidów oznaczał wieczne życie a Rzymianie na cześć Saturna podczas przesilenia ozdabiali domy bluszczem i laurem.
Sam mitologem drzewa  jest aspektem bardzo obszernym i nieodłącznym wielu kultur, drzewa były jakby pierwszymi świątyniami człowieka, były czczone, uchodziły za zamieszkałe przez bogów czy duchy, stały się symbolami łączności życia ziemskiego i nadprzyrodzonego, źródła życia, centrum wszechświata a nawet powstania człowieka.
I  w VIII wieku pojawia nam się  legenda Św. Bonifacego, który będąc arcybiskupem Germanii uwziął się na święty dla Hesjan potężny dąb Donara… Ściął go a upadające drzewo zniszczyło wszystkie krzaki wokół niego. Ocalała jedynie mała, zielona jodełka. – „Ta mała jodełka jest potężniejsza od waszego dębu. I jest zawsze zielona, tak jak wieczny jest Bóg dający nam wieczne życie. Niech ona przypomina wam Chrystusa”- miał twierdzić na kazaniu arcybiskup Bonifacy. 

Najstarszym świadectwem dokumentującym tę tradycję jest sztych Łukasza Cranacha Starszego z 1509 r. Przedstawia on choinkę przystrojoną świecami, która obrazowała rajskie drzewko życia.

XV i XVI- wieczne kazania kościelne jednak nie odnoszą się przychylnie do iglastych drzewek przyozdabianych owocami, orzechami czy papierowymi ozdobami, które pojawiały się w bogatszych domach Alzacji (pogranicze dzisiejszych Niemiec i Francji). Były traktowane jako pogańskie głupstwa a mimo to zaczęły zyskiwać na popularności. Zakochał się w nich Marcin Luter i całe protestanckie Niemcy. Przystrojona choinka zaczęła symbolizować drzewko życia a kościół nie mogąc wyperswadować tego zwyczaju sugerował zawieszanie przynajmniej jabłek by przypominać o grzechu pierworodnym. I tak pojawiła się z czasem siła interpretacji i przystosowania: świeczki to symbol światłości Chrystusa, łańcuchy to symbol okowów grzechu, gwiazda betlejemska na wierzchołku- wiadomo, a dzwonki to radosna nowina.
A co z bombkami? 
Nie każdego było stać na powieszenie typowych ówcześnie dekoracji (orzechy, jabłka, słodycze) a najbardziej pomysłowym w tej kwestii okazał się XIX- wieczny dmuchacz szkła Hans Greiner, który bardzo chciał zrobić przyjemność swoim dzieciom i wymyślił szklane wydmuszki. 
Właściwie to powinniśmy napisać „a co z bańkami?” mieszkając w grodzie Kraka i jego okolicach ale pozostawmy też w spokoju kwestię kto podrzuca nam prezenty pod świąteczne drzewko: Mikołaj, Aniołek, Dzieciątko czy Gwiazdor?

W Polsce choinka została rozpowszechniona najpierw w zaborze pruskim podobno między 1795 a 1806 rokiem. Początkowo niechętnie ale jednak skutecznie wyparła naszą podłaźniczkę czy diducha. Tak samo jak one była przystrajana- głównie przez dziewczęta- pierniczkami, zabawkami ze słomy czy papieru, jabłkami, orzechami, szyszkami, łańcuchami. Współcześnie mamy ogrom możliwości dekorowania choinek. Jedni wolą żywe drzewka a inni nie lubią się kłuć. Spotykamy drzewka ubrane w jeden kolor jak i te upstrzone do granic możliwości rozróżniania barw, niektórzy sami robią ozdoby a inni idą z nowoczesnym duchem czasu i podążają za świąteczną modą. Jakkolwiek by nie spoglądać trzeba przyznać, że wnosi ona czarodziejski element do naszych domów w świąteczny czas i warto do niej wciąż powracać …

 

 

 

 

Chłodne wieczory w kinie? Czemu nie!

Wakacje powoli się kończą…

Nie tylko wieczory stają się chłodniejsze,

co mogliśmy poczuć na własnej skórze przez ostatnie dni.

Aby nie siedzieć bezczynnie w przysłowiowych czterech ścianach, zapraszamy

do naszego kina!

Wpadło trochę nowości, które warto obejrzeć zarówno w romantyczne wieczory, jak i chłodniejsze dni wraz z pociechami. Szkoła za pasem więc postarajmy
się spędzić czas z bliskim, póki jeszcze nie ma nawału obowiązków.

Zapraszamy do kina!

Jestem w kinie, oglądam mecz! Kto może tak o sobie powiedzieć?

Jestem w kinie, oglądam mecz! Kto może tak o sobie powiedzieć?

Jutro w telewizji mecz. Mistrzostwa… Gdzie by tu oglądnąć… W domu bez sensu, bo żona się kręci przed ekranem, zadaje głupie pytania i to nie w stylu: którzy to nasi? tylko: dlaczego bramkarz łapie piłkę w ręce skoro reszta musi kopać nogami?… i nawet przeklinać nie wypada. Dzieciaki biegają, pies szczeka, takie oglądanie to nie oglądanie. Chyba, że na miasto? No ale spotkanie ze zbyt rozentuzjazmowanym tłumem kibiców to nie dla każdego  przyjemność wykazywania się sprawnością fizyczną. I brać samochód czy taksówkę?
A w kinie na dole?

Błaganie o chociaż 40 minut spokoju by oglądnąć ulubiony serial  jest jak promowanie hokeja na lodzie na Jamajce- bez sensu? Ciągle ktoś przeszkadza, zadaje pytania: gdzie są moje skarpetki, dlaczego rybka nagle pływa do góry brzuchem, dlaczego nie ma karmy dla kotów o smaku myszy…
A jakby skoczyć do kina na dole?


Taką alternatywę mają mieszkańcy Rezydencji Angel Wawel, którzy w naszej sali kinowej znajdą teraz tuner DVB-T. Urządzenie to umożliwia czysty i wolny od zakłóceń odbiór naziemnych programów TV i radiowych. I tak można obejrzeć swój serial, program, teleturniej czy film w atmosferze i jakości kina.

Zapraszamy do korzystania!

 

***********************************************************************************************************

 

Tomorrow on TV – a match. Championships … Where to look … At home, no sense, because my wife is hanging around the screen, asking stupid questions, and not in the style of: who’s ours? just: why the goalkeeper catches the ball in his hands since the rest must kick legs? … and even curse does not fall out. The kids are running, the dog is barking, watching is not watching. Unless the city? Well, but meeting with an overly enthusiastic crowd of supporters is not a pleasure for everyone to show physical fitness. And take a car or a taxi?
Maybe in the cinema downstairs?

A plea for at least 40 minutes of calm to watch your favorite series is like promoting ice hockey in Jamaica – no sense? Still someone bothers, asks the questions: where are my socks, why the fish suddenly floats upside down, why there is no cat food for mouse flavors …
How about going to the cinema downstairs?

This is the alternative of residents of the Angel Wawel Residence, who will now find a DVB-T tuner in our cinema hall. This device allows interference-free reception of terrestrial TV and radio programs. And so you can watch your series, program, game show or movie in the atmosphere and quality of the cinema.

Feel free to use!